Pápai Mihály kitűntetése

A nyomdavállalat, melynek élén voltam, 1991 óta működik Gyálon, de Pápai Mihály polgármester úrral mégis később ismerkedtem meg egy 2013-ban rendezett Trianoni megemlékezés kapcsán. Látva, megérezve, hogy hazánkról és a magyarságról alkotott felfogásunk hasonló, elkezdődött a Magyar Páneurópa Unió és Gyál között egy rendszeres együttműködés.

Magam az 1989-es Páneurópai piknik határnyitási ünnapségétől kezdve tagja, később vezetője lettem a Magyar Páneurópa Uniónak. Így, mint a MPU egyik vezetője említettem meg Polgármester úrnak, hogy szegény sorsú székelyföldi gyermekek Magyarországra hozatalát tervezzük a Székely Nemzeti Tanács közreműködésével, melyhez jól jönne segítség. A gyáli polgármester Pápai úrtól azonban nemcsak egyszerű anyagi segítséget kaptunk azzal, hogy saját, polgármesteri keretéből ajánlott fel évről-évre a gyermekek számára bizonyos (NEM KIS) összeget, hanem a Révfülöpi gyermek-táborban rendelkezésre álló, kihasználatlan kapacitásokat is igénybevéve megszervezhettük előbb Kézdiszéki, majd Gyál testvérvárosából Kibédről érkező gyermekek nyaraltatását is.

Így lehetőség nyílt arra, hogy magyar gyerekekkel közösen, alkalmanként 30-40 határon túli gyermek együtt tölthetett 10 napot Budapesten illetve a Balaton partján. Az ittartózkodásukat tartalmas kulturális programokkal tettük színessé, emlékezetessé. (Parlament, Hősök tere, Tihanyi Apátság). A gyermekek fogadásának végsősoron célja, hogy évről-évre a Magyarországon soha nem járt gyermekeben tudatosíthassuk, hogy létezik egy ország nem is olyan távol, mely Hozzájuk tartozik, mely éppúgy az övék is, mint az itthoni magyaroké.

Jelzem, hogy ezt a mostani ünnepélyes alkalmat megelőzte már két éve a Székely Nemzeti Tanács által a Polgármester úrnak adományozott „Tiszteletbeli székely” cím, melyet sajnos a 2016-ban elhúnyt Péter János személyesen hozott el Kézdivásárhelyíről, hogy megköszönje a székelység nevében Pápai úr a több éves segítségét. E felmérhetetlen veszteség azonban nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy folytassuk ez önkéntes vállalásunkat.

Most mi, a Magyar Páneurópa Unió vezetősége a korábbi elismerést kiegészítve a legmagasabb kitűntetésünkkel, az Európa érdemrend Lovagkeresztjének átadásával mondunk köszönetet Pápai Mihály úrnak azért, hogy egy nem kis város polgármesteri teendői mellett – Trianon ártalmát enyhítve – a határon túl szakadt honfitársaink gyermekeire is gondot, energiát fordít, azok magyarországi tartózkodásának biztosításával.

Ezt a kitűntetést eddig is méltó személyek kapták, mint Mádl Ferenc volt köztársasági elnök és Habsburg Ottó a nemzetközi Páneurópa Unió egykori elnöke, vagy Huszár Pál egyetemi adjunktus, történész.

Az Isten adjon erőt Polgármester úrnak a magyarságért és benne a székelységért folytatott további munkájához.

Aba Béla az MPUE elnöke

0