Összefoglaló: A Horvát Páneurópa Unió Vukovári Konferenciájáról

2013. Június 28-30 között zajlott Vukováron a Horvát Páneurópa Unió Konferenciája „Horvátország az Európai Unióban” címmel. A konferenciának a délszláv háború során szinte teljesen megsemmisült és napjainkra ujjá épített Eltz kastély adott otthont.

A köszöntő beszédek után az országos szervezet alelnöke majd a különböző városok Páneurópa szervezeteinek vezetői, – mint Zágráb, Split, Dubrovnik- méltatták a Páneurópa szerepét a csatlakozási folyamatban. A horvát előadók elmondták, hogy nagyon örülnek az unióba való belépésnek, amellyel lehetőséget látnak Jugoszlávia utódállamai népeinek békés egymás mellett élésére és együttműködésére, hiszen ők a továbbiakban, mint az Unió tagja támogatni tudják a jelenleg jelölt státusban lévő szomszéd országok integrációját. Az előadásokból érezhető volt, hogy őszintén akarják a többi utódállam csatlakozását. Ez érthető is, külön magyarázat nélkül, mivel saját „bőrükön” tapasztalták milyen, amikor nincs meg a béke, az együttműködés.

Ugyanakkor azt is elmondták, biztosak abban, hogy amint Horvátország csatlakozását a Páneurópa tagság elősegítette, úgy a többi jelölt állam uniós tagságának eléréséért is küzdeni fog és támogatja. Este Zseljko Sabo, Vukovár polgármestere zenei programmal köszöntötte a résztvevőket, majd fogadást adott a vendégeknek. Késő este megtekintettük a Habsburg Ottóról készült életrajzi filmet. Szombaton a Nemzetközi Páneurópa Unió vezetői, az egykori Jugoszlávia utód államainak PEU vezetői és dr. Andrássy Gábor magyar szervezet elnöke tartottak előadást.

Az EU Magyar elnökségének idején felgyorsultak Horvátország csatlakozásának esélyei, amiért többször és több előadó is kifejezte háláját. A Bernd Posselt, a Német Páneurópa Unió elnöke, Európa Parlamenti képviselő is kiemelten foglalkozott Magyarország szerepével a Közép-európai átalakulás során. Kijelentette, hogy ha nincs 1989-ben az osztrák- magyar határon a Páneurópai Piknik, akkor mi most nem lehetnénk itt Vukováron. Ő is pozitívan méltatta a magyar elnökség tevékenységét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a PEU-nak is a jövőbe kell tekinteni, azt kell építeni. Feladat van bőven, az Európai Unió bővítése nem fejeződött be. A Páneurópának lételeme az Európai Unióhoz még nem tartozó országok bevonásának elősegítése. Ez alkalommal a korábbiakhoz viszonyítva 3 városból tevődött össze és nagyobb létszámú volt a Magyar Páneurópa Unió küldöttsége. Felkért előadó volt dr. Andrássy Gábor elnök, előadásának címe: Az osztrák- magyar monarchia, mint modell az Európa Unió számára. Alapos történelmi háttérértékelést adott és ez lehetővé tette az EU-val való párhuzamok elemzése mellett az előnyök és problémák felvetését is. Az előadás sikert aratott.

A konferencia meglehetősen nagyszámú résztvevője között régi kedves ismerősök köszöntötték egymást és bennünket is. Nagyon kedvesen és nagy vendégszeretettel fogadták a magyar delegáció tagjait. Színes plakátokkal ismertettük, hogy Pécsett egész napos városi ünnepséggel, örömzenével köszöntik Horvátország csatakozását, a Páneurópa szervezet pedig a csatlakozás napján egy Horvátországot bemutató fotókiállítással ünnepli horvát barátaink nagy napját, hogy 28. tagországként az Európai Unió tagjai lettek. A program során a helyszín közelmúltbeli tragikus eseményei nem csak szóba kerültek, hanem dokumentumokat, a tragédia helyeit és emlékhelyeit láthattuk. Ez utóbbi a konferenciának sajátos, egyedi hangulatot adott.

Összességében kellemes és sikeres nemzetközi Páneurópai találkozón vehettünk részt, mely a magyar egyesület pozícióját erősítette.

Pécs, 2013. július 02.

dr. Grünwald Anna

0