A Magyar Páneurópa Unió által szervezett Péter János emléktábor 2019. évi beszámolója

Fő támogató a Bethlen Gábor Alapkezelő

Az esemény címe: Történelmi barangolás Magyarországon

Időpont: 2019. július 16-25.
Résztvevők száma: 62 gyermek, 9 fő kísérő (az MPUE segító tagjain kívül) és 3 buszvezető. Összesen 74 fő
Segítő tagok az MPUE részéről: W.-Nemessuri zoltán, Aba Béla, Zsigray Zsolt, Csák Krisztina, Csányi Judit (Budapest), Molnár Erika (Tapolcai elnök),
Kapcsolat: Erdély: Kézdivásárhelyi SZNT alelnök Péter Olga asszony, Kibéd Polgármestere Dózsa Zoltán úr. Kárpátalja: Popovics Pál és Kenéz Éva Cserkészszövetség

Preambulum:
A Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) a népek egyenjogúságának alapján folytatja tevékenységét. Ezen belül a kisebbségi lét által meghatározott, nehezebb helyzetben levő határon túli magyarság lelki-szellemi támogatására immár 7. éve szervezi az emléktábort. A gyermektábor programját az MPUE a korábbi évek tapasztalatai alapján rövid, de tartalmas kirándulásokkal, programokkal színesíti, melyben a gyerekek örömüket lelik és ugyanakkor a közös hazához való kötődésüket elősegítik.

A programok

 • Erdélyi csoport: 1. NAP (július 16. KEDD) – reggeli érkezés Ópusztaszerre, délben tovább, ebéd és vacsora Budapesten. Szállás az ELTE diákszállóján (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4.) délután busszal Tropicarium, majd a Hősök tere
 • Kárpátaljai csoport: 1. NAP (július 16. KEDD) – 11 óra körüli érkezés Budapestre, ebéd, vacsora Budapesten délelőtt szabad foglalkozás, délutáni program a teljes csoportnak azonos 
 • 2. NAP (Július 17. SZERDA) Együtt a két csoport: 11.20-ra Parlamenthez (belépés 11.45- kor), , ebéd a gyermektáborban, majd du. Buda vára (előadás; W. Nemessuri Zoltán író és Zsigray Zsolt elnökségi tag) A gyerekek rövid ismertetőt kapnak a vár történetéről. 
 • 3. NAP (Július 18. CSÜTÖRTÖK) reggeli után utazás a Balatonra (Révfülöpi Gyermektábor) 10 órakor – eligazítás – a tábori rend ismertetése, a házak elfoglalása 
Az erdélyi csoport
Versmondás a Tranoni emlékműnél
Fagyizás Tapolcán
Veszprémben
Kárpátaljaiak érkezése
Verseny a strandon
Utazás Tihanyba
Városnézés
0
MPUE közlemény a Római Szerződés 60. évfordulójára

Állásfoglalás 1957-2017 március 25.

Hatvan évvel ezelőtt hat ország a szén- és acélközösséget létrehozó szerződés sikerén felbuzdulva, együttműködését további gazdasági ágazatokra is kiterjesztette. 1957. március 25-én az alapító államok aláírták a Római Szerződést, és ezzel létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), más néven a közös piacot, mely az Európai Unió elődje volt. Az elgondolás lényege az volt, hogy a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabadon mozoghassanak a határokon keresztül.

A hatvan éves évforduló alkalmával a Magyar Páneurópa Unió Egyesület – mely 1989-ben a „Páneurópai piknik” határmenti megrendezésével nagymértékben hozzájárult a vasfüggöny megszűntetéséhez, Magyarország integrációjához és Németország egyesüléséhez -, örömét fejezi ki, hogy kitűzött elképzelései nagyrészt megvalósultak, azonban az unió jelenlegi vezetése miatt viszont aggodalmait sem hallgathatja el.

A Magyar Páneurópa Unió Egyesület ismételten hangsúlyozni szeretné, hogy céljai az alapító atyák elképzeléseivel ma is azonosak, és a jelen politikai helyzetben különösen érvényesek. Az évforduló alkalmával a MPUE elnöksége az alábbi állásfoglalást teszi közzé: Mi a Magyar Páneurópa Unió tagjai és elnöksége

 1. olyan Európai Unió létrejöttére törekszünk, mely a több évezredes görögrómai és a zsidó-keresztény értékekre épül, s hagyományait tiszteletben tartja
 2. olyan Európai Uniót szeretnénk, mely a nemzeti kisebbségi jogokat minden tekintetben érvényesíti, beleértve az önigazgatásra épülő autonómiatörekvések támogatását
 3. olyan Európai Uniót szorgalmazunk, melyben a kisebbségek, vallások és a nemi identitások szabadon érvényesülhetnek. Messzemenően támogatjuk a nők egyenjogúságát, ugyanakkor fontosnak tartjuk a családban betöltött szerepüket. Ennek megfelelően a családot a nemzetek legkisebb, ugyanakkor legfontosabb egységének tekintjük
 4. A nemzetek határok nélküli Európáját akarjuk, mely összetartozásunkat a legfontosabb területeken képes összehangolni, köztük:
 • a kisebbségi jogokat, az energiapolitikát, a külügy és hadügyet, a közlekedést, a szabályozott piaci versenyt, a környezetvédelmet és a jogharmonizációt, melyek lehetővé teszik az Unió fennmaradását és a világban betöltött szerepének megerősödését,
 • ugyanakkor nem kívánjuk ismeretlen eredetű tömegek beözönlését,
 • nem kívánjuk olyan törekvések eltűrését, mely társadalmaink, felekezeteink összetételét, békés életmódunkat, törvényeinket és szokásainkat alapvetően változtatja meg,
 • végül semmiféle okokra hivatkozva sem fogadjuk el a családok fellazítását, illetve háttérbe szorításukat. Épp ellenkezőleg: a családok szerepének felértékelésére, a gyermeknevelés messzemenő támogatására törekszünk.
0
Adventi gondolatok…

Szent János evangéliumának szavai (1.11.)
„Azon az első Karácsonyon a szent családnak nem volt helye a szálláson, azért szorultak egy barlangistállóba. Pedig Isten Fia Jézus nem idegenként jött a Földre, hanem saját tulajdonába érkezett.”

El kell gondolkodnunk azon, hogy amikor Karácsonykor Jézus újból és újból eljön közénk, vajon az emberi szívekben, a mi szívünkben talál-e szállást?

Dr. Csepregi Csaba,
a MPUE miskolci szervezetének elnöke

0
Coudenhove-Kalergiszerepéről

A Magyar Páneurópa Unió elnökségének álláspontja gr. Coudenhove-Kalergiszerepéről, reagálva Kalergi politikáját kritizáló egyes észrevételekre

Az MPUE elnöksége, a Nemzetközi Páneurópa elnökségével összhangban leszögezi, hogy a mozgalom nem a filozófiai hanem a politikai örököse Kalerginek. Kalergi fiatalabb éveiben írt egy könyvet melynek címe, „Praktikus Idealizmus” és az Őt támadó írások e könyvből idéztek, a gondolatokat kiragadva a szövegkörnyezetből. Érettebb fejjel már mást írt, és politikai pályafutását is más gondolatok fémjelezték.

Elsőként leszögezendő, hogy Coudenhove-Kalergi gróf az európai népek megbékélését támogatta, háborúellenes volt -, és nem bevándorlás-párti. Tehát a Kalergi-féle etnikai kisebbségvédelem érinti a székelyeket és az erdélyi magyarokat, a Dél-tiroli osztrákokat, a baszkokat, az íreket, és így tovább. Rájuk gondolt, nem az akkor még nem létező pakisztáni és egyéb ázsiai vagy afrikai bevándorlókra. Történetileg pedig, Coudenhove soviniszta támogatói (Masaryk, Benes, Renner, stb.) a trianoni konc megtartása végett álltak a gróf mellé. Ehhez képest Habsburg-Lotharingiai Ottó, utóda a Nemzetközi Páneurópa Unió élén, számtalanszor kiállt Magyarország mellett és mélyen elítélte a versailles-i/trianoni rablóbékét.

Kalergi soha egy szót sem írt „az európai nemzetek önrendelkezésüktől megfosztásáról”, ezzel szemben a jogharmonizációt szorgalmazta, ami Európa alapvető gazdasági és kulturális érdeke.

Kimutathatóan Kalergit alig néhány zsidó szervezet támogatta  elsősorban az anticionisták -, ezzel szemben támogatta az európai arisztokrácia, a csúcsértelmiség és a (nem német) nagyipar. Valóban életveszélyes az európai népesség fogyása, és elöregedése, amire Kalergi már 1922-ben rámutatott. Hangsúlyozandó, hogy a multikulturalizmus fogalma jóval Kalergi halála után született.

A Páneurópa Mozgalom a tradicionális európai értékek, nevezetesen a görög-római és zsidó keresztény gyökerek mentén szerveződő európai egységesülést szorgalmazza, és álláspontja az, hogy a jelenlegi krízis pontosan ezen irányvonaltól való elszakadás miatt következett be.

Aki a Kalergit rágalmazó írásokat olvasott és érvelésünkben idáig jutott, annak érdemes legalább átfutnia a gróf „Páneurópa” című könyvét. Emellett javasoljuk tanulmányozni a Nemzetközi Páneurópa Unió honlapját, ahol a mozgalomról és gr. Coudanove-Kalergiről még számos információt talál (www.paneuropa.org).

MPUE elnöksége

0