Euroszkepticizmus konferencia – gyökerek, kihívások és kilátások

SLOVENIAN PANEUROPEAN MOVEMENT
AND PANEUROPE HUNGARY

JOINT CITIZENS’ FORCES – COMMON EUROPEAN FUTURE

CONFERENCE

Euroscepticism – roots, challenges and prospects

PRELIMINARY PROGRAMME

26–27 October 2018
Szentendre, Hungary

 

PREAMBLE
Paneurope Hungary defines Hellenic democracy, Roman law and Judeo-Christian spirituality as the basic pillars of European values. These fundamentals are currently challenged by political disunity on European level and raising distrust against European institutions and European integration as such. The EU has reached its breaking point, never before has it faced so many threatening challenges to its existence as nowadays. The conference offers a platform for innovative, inclusive and interactive pro-European discussion.

 

Friday, 26 October 2018

Venue: V8 Center, Szentendre (H-2000) Kálvária str 16/c

12:00 – 12:45
Opening of the event: Understanding the European History

 • Aba Béla, President of Paneurope (Hungary)
 • Laris Gaiser, President of Slovenian Paneuropean Movement (Slovenia)
 • Alain Terrenoire, President of International Paneuropean Union (France)
 • Georg von Habsburg, (Hungary)

12:45 – 13:15
Keynote speaker

 • Lovászy László, Ministerial Commissioner (Hungary)

13:30 – 15:00
Combatting Euroscepticism with more

 • Szánthó Miklós, director, Center for Fundamental Rights (Hungary)
 • Jan Machacek, Institute for Politics and Society, (Czech Republic)
 • Janik Szabolcs, Deputy Director, Migration Research Institute (Hungary)
 • Charles Nonne, Homopolitikus (Slovenia)
 • Moderator: Csiszér Annamária, Member of Presidency, Paneurope Hungary

15:00 – 15:30
Coffee break


15:30– 17:00

Discussing driving forces of Euroscepticism in EU member states

 • Miszlivetz Ferenc, Jean Monnet Professor, Director of Institute for Advanced Studies in Kőszeg (Hungary)
 • Marko Stojić, Metropolitan University Prague, (Czech Republic)
 • Máthé Áron, Vice President – National Remembrance Committee (Hungary)
 • Moderator: Dejan Hribar, Secretary General, Slovenian Paneuropean Movement

17:00 – 18:00
Public discussion and concluding Remarks

 • Andrássy Gábor, Honorary President of Paneurope Hungary

19:00
Networking and cultural evening

 

Saturday, 27 October 2018

Venue: Szentendre, V8 Center, Szentendre (H-2000) Kálvária str 16/c


09:00 – 10:30

Economic, political and security crisis – what is next?

 • Kalmár Ferenc, Ministerial Commissioner, Ministry of Foreign Affairs and Trade (Hungary)
 • Willem Pieter de Groen, Centre for European Policy Studies, (Belgium)
 • Emanuele Sessa, Euro-Mediterranean Economists Association, (Italy)
 • Moderator: Rainhard Kloucek, Secretary General, Paneurope Austria


10:30 – 11:00

Coffee break


11:00 – 12:30

WHY MULTICULTURAL EUROPE DOES NOT ACCEPT MORE
MULTICULTURALISM?

 • Andrés Santana Leitner, Universidad Autonoma de Madrid, (Spain)
 • Szabó Dávid, Reseach Director, Századvég Foundation (Hungary)
 • Oscar Garcia Agustin, Aalborg University, (Denmark)
 • Moderator: Laris Gaiser, President of Slovenian Paneuropean Movement

12:30
WRAP UP AND CONCLUSION

 

JOCICEF – Joint Citizens’ Forces – Common European Future
Due to citizens’ mistrust in EU institutions and decision makers, we have to build on a strong bottom-up approach, empower the citizens and civil society organizations to be able to understand the importance of continuing on the path of European integration. Moreover, building trust and fostering mutual cooperation between citizens and policy makers at EU level is crucial. The aim of the project is to attract and engage European citizens and civil society organizations in structural dialogue with EU policy and decision makers on how to reduce Euroscepticism and spread the realization that European integration is still necessary. Particular focus will be put on increasing the level of understanding of the EU policy-making process, how to transform and translate citizens’ ideas and needs in the EU decision-making process, how to improve the communication channels between citizens, civil society organizations and decision makers, and on the importance of having unified and strong common European policies and approaches. By offering a platform for engaging European citizens in debates on their and thus our common future, this project promises to be innovative, inclusive and interactive.


Aba Béla a Magyar Páneurópa Elnöke  megnyitója

A Magyar Páneurópa Unió nevében köszönöm a megjelenésüket, részvételüket a konferencián, mely napjaink legégetőbb kérdéseivel foglalkozik; Európa jövőjével.|

A Szlovén tásrszervezetünk ajánlásával, de közösen összeállitott előadói jegyzék szerint valamennyi előadótól tudományosan megalapozott vélemény és előadás várható.|A gondolatok, melyek a vélt, de bizonyos körökben valóban létezhető euroszkepticizmus kérdéseire próbálnak válaszokat keresni, nagyon fontosak mindazok számára, akik Európa jövőjét az összefogásban látják. Ezek a fontos kérdések valóban mindannyiunk, sőt a további generációk jövőjét is meghatározzák.|Most figyelmünket a kiváltó okok felé kell iránytani, hogy ezt a jelenséget megfelelő szinten kezelni lehessen. A levonható tanulságokra a válaszok megtalálása természetesen a politikusok feladata, mindazoké, akik a Nemzetek Európáját egy egységben szeretnék látni.|Természetesen most, a választásokat megelőző időszakban szükséges, hogy előadóink nagy önmérséklettel válasszák szét a tényszerű adatokat és az abból levont következtetéseket az esetleges párt-szimpátiájuktól függetlenül, hogy az elhangzottak mindannyiunk számára tanulságosak és használhatóak legyenek.|

Manapság sokat és sokan hivatkoznak az „Európai értékekre”. De vajjon ki, mit ért ezalatt? Van egy sejtésem, hogy nem mindenki érti ugyanazt. Lehet bőven válogatni a széphangzású kifejezések között; mint az európai értékek, az emberi jogok, a szabadság, a szolidaritás, a szubszidiaritás, de van, aki az európai érték alatt leginkább csak a sokszínűséget, a bevándorolni szándékozók jogait érti, figyelmen kívül hagyva saját polgárainak jogait.|Aki így gondolja, az a szép jelszó alatt lényegében a migráció támogatását érti, mellyel ugyanakkor az emberek biztonsághoz való jogát és ezzel a szabadságát, az önrendelkezésének biztosítását kevésbé veszi figyelembe. Mi Magyar Páneurópások a polgáraink véleményének figyelembevételét, ezen belül a kultúrális hagyományokat; a nemzet, a család fontosságát, a zsidó-keresztény gyökerek megőrzését, és ebből következően a nemzetek Európáját, azaz annak unióját tartjuk a legfontosabb EURÓPAI értéknek.|

Európa jelenének legnagyobb kihivása a migráció, melyet megállítani kellene, nem „helyesen kezelni”. Ezen már hosszú évek óta vitatkozgatnak a politikusaink, miközben nem tesznek semmit, azaz, halogató magatartásukkal a migrációt egyre csak engedik. És itt van a szkepticizmus kulcsa, mert hisz az emberek látják, hogy a létező szegénységet, az eddigi szociális gondokat tetézve új, beözönlő népesség szakadhat a nyakukba.|Az ebben való nézetkülönbségek mindannyiunk számára nyilvánvalóak. Hihető talán, hogy egy jobb körülmények között élő nagyobb nemzet inkább meg tud birkózni a migráció problémáival, Magyarországon ez távolról sem ilyen egyszerű. De mint ahogy a legutóbbi Kemnitzi események is bizonyítják, ez a mesterségesen generált hatás (probléma) sajnos nagy befolyással van a közéletre, a polgárok biztonságérzetére is, hiába kiáltják ki a tiltakozókat szélsősjobboldali fasisztáknak. Anglia is azért lépne ki az unióból, mert szélsőjobboldali? Nem mindegy tehát, hogy a konferenciánk ezzel a kérdéssel milyen mértékben és mennyire őszintén foglalkozik.|

Mi, a MPUE tagjai tehát bízunk az unió fennmaradásában és támogatunk minden kezdeményezést, mely az uniót erősíti, de ehhez – véleményünk szerint – a bírálatokra nem az a helyes válasz, hogy aki nem ért egyet a jelenlegi vezetéssel, arra azt mondjuk, hogy „EUROSZKEPTIKUS” és nem akarja a közös Európát. Meg kell inkább hallani a kritikákat, az emberek véleményét és ennek alapján a problémákkal való őszinte szembenézés volna szükséges.  Bízom abban, hogy ez a konferencia is segíteni fogja ezt a törekvésünket. 


Dear Guests,

On behalf of Paneurope Hungary I would like to thank your presence and participation on this conference, which deals with the hottest issues of nowadays, the future of Europe.

With the recommendation of our Slovenian partner organization, but the jointly composed list of invited speakers promises scientifically grounded discussions and speeches. The thoughts, which attempt to answer the putative idea of Euroscepticism, that in certain circles can exist, are very important for all those, who see the future of Europe in cooperation.

These important questions do determine our future and that of the further generations. Now we have to focus our attention on the root causes, in order to be able to manage the phenomenon on the appropriate level.

Drawing the conclusions is definitely the politicians’ task, of all those, who wish to see the Nations of Europe in unity.

Actually nowadays, in the pre-European Parliamentary election period, it is necessary that our panelists  regardless of their party preference, moderately divide factual data and conclusions drawn from these, in order to make their messages useful and instructive for all of us.

Nowadays, many of us make a lot of references  to European values. I wonder what they mean?           I assume not everyone understands it in the same way.

There is a great variety of nice-sounding words to choose from, like human rights, liberty, solidarity, subsidiarity, but there are those who understand European values mostly as diversity, immigrants’ rights, ignoring the rights of their own citizens.

Who thinks so, essentially mean the support of migration, taking less into account people’s right to security, ignoring their right to liberty and that of ensuring self determination.

We, Hungarian Paneuropeans consider of utmost importance to take into account our citizens’ opinion, within this, to preserve our cultural traditions, the nation, the importance of family, the judeo-christian roots, consequently for us, the Europe of nations, namely the union of nations is the most important value.

The biggest challenge of current Europe, is migration, which should be stopped, rather than successfully managed.  Our politicians debate on this issue for many years, meanwhile doing nothing, namely supporting migration with their delaying behaviour.  And here lays the key of scepticism, since people see, that existing poverty and social problems are increased with the influx of masses. The differences in these viewpoints are obvious for all of us.

It might be believable that a bigger, wealthier nation can more easily deal with the problems of migration, in Hungary this is not the case.

As the events in Kemnitz proved it, this artificially generated problem had a big impact on public life, on the citizens’ sense of security, even though the protestors were acclaimed extreme right-wing fascists.

Did Britain vote for Brexit because its political views are also far right? Therefore, it matters a lot, to what extent and how honestly our conference deals with these questions.

We, members of Paneurope Hungary, hope for the subsistence of the European Union, and support every initiation that strenghtens it;  in our opinion –  those who do not support the current leadership of the EU shouldn’t be called Eurosceptic and shouldn’t be said that they do not want a common Europe, this has to be the correct reaction to criticism.

So citizens’ opinion should be listened to, criticism needed to be heard, and facing problems honestly would be necessary.

I really hope that this conference will foster our common European aspirations.


0