Előadás MAGYAR AUTONÓMIA TÖREKVÉSEK címmel

2017. április 7-én pénteken a Budai Ciszterci Rendház Mindszenty termében 17 órai kezdettel tartandó rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk.

A programban Dr. Juhász György Ph.D. irodalomtörténésszel, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) tudományos főmunkatársával beszélget W.-Nemessuri Zoltán író, publicista, a Magyar Páneurópa Unió alelnöke.

Bevezetőt mondanak Aba Béla az MPUE elnöke.

Házigazda: Urr Ipoly O.Cist., plébános, házfőnök

0
MPUE közlemény a Római Szerződés 60. évfordulójára

Állásfoglalás 1957-2017 március 25.

Hatvan évvel ezelőtt hat ország a szén- és acélközösséget létrehozó szerződés sikerén felbuzdulva, együttműködését további gazdasági ágazatokra is kiterjesztette. 1957. március 25-én az alapító államok aláírták a Római Szerződést, és ezzel létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget (EGK), más néven a közös piacot, mely az Európai Unió elődje volt. Az elgondolás lényege az volt, hogy a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabadon mozoghassanak a határokon keresztül.

A hatvan éves évforduló alkalmával a Magyar Páneurópa Unió Egyesület – mely 1989-ben a „Páneurópai piknik” határmenti megrendezésével nagymértékben hozzájárult a vasfüggöny megszűntetéséhez, Magyarország integrációjához és Németország egyesüléséhez -, örömét fejezi ki, hogy kitűzött elképzelései nagyrészt megvalósultak, azonban az unió jelenlegi vezetése miatt viszont aggodalmait sem hallgathatja el.

A Magyar Páneurópa Unió Egyesület ismételten hangsúlyozni szeretné, hogy céljai az alapító atyák elképzeléseivel ma is azonosak, és a jelen politikai helyzetben különösen érvényesek. Az évforduló alkalmával a MPUE elnöksége az alábbi állásfoglalást teszi közzé: Mi a Magyar Páneurópa Unió tagjai és elnöksége

  1. olyan Európai Unió létrejöttére törekszünk, mely a több évezredes görögrómai és a zsidó-keresztény értékekre épül, s hagyományait tiszteletben tartja
  2. olyan Európai Uniót szeretnénk, mely a nemzeti kisebbségi jogokat minden tekintetben érvényesíti, beleértve az önigazgatásra épülő autonómiatörekvések támogatását
  3. olyan Európai Uniót szorgalmazunk, melyben a kisebbségek, vallások és a nemi identitások szabadon érvényesülhetnek. Messzemenően támogatjuk a nők egyenjogúságát, ugyanakkor fontosnak tartjuk a családban betöltött szerepüket. Ennek megfelelően a családot a nemzetek legkisebb, ugyanakkor legfontosabb egységének tekintjük
  4. A nemzetek határok nélküli Európáját akarjuk, mely összetartozásunkat a legfontosabb területeken képes összehangolni, köztük:
  • a kisebbségi jogokat, az energiapolitikát, a külügy és hadügyet, a közlekedést, a szabályozott piaci versenyt, a környezetvédelmet és a jogharmonizációt, melyek lehetővé teszik az Unió fennmaradását és a világban betöltött szerepének megerősödését,
  • ugyanakkor nem kívánjuk ismeretlen eredetű tömegek beözönlését,
  • nem kívánjuk olyan törekvések eltűrését, mely társadalmaink, felekezeteink összetételét, békés életmódunkat, törvényeinket és szokásainkat alapvetően változtatja meg,
  • végül semmiféle okokra hivatkozva sem fogadjuk el a családok fellazítását, illetve háttérbe szorításukat. Épp ellenkezőleg: a családok szerepének felértékelésére, a gyermeknevelés messzemenő támogatására törekszünk.
0