Coudenhove-Kalergiszerepéről

A Magyar Páneurópa Unió elnökségének álláspontja gr. Coudenhove-Kalergiszerepéről, reagálva Kalergi politikáját kritizáló egyes észrevételekre

Az MPUE elnöksége, a Nemzetközi Páneurópa elnökségével összhangban leszögezi, hogy a mozgalom nem a filozófiai hanem a politikai örököse Kalerginek. Kalergi fiatalabb éveiben írt egy könyvet melynek címe, „Praktikus Idealizmus” és az Őt támadó írások e könyvből idéztek, a gondolatokat kiragadva a szövegkörnyezetből. Érettebb fejjel már mást írt, és politikai pályafutását is más gondolatok fémjelezték.

Elsőként leszögezendő, hogy Coudenhove-Kalergi gróf az európai népek megbékélését támogatta, háborúellenes volt -, és nem bevándorlás-párti. Tehát a Kalergi-féle etnikai kisebbségvédelem érinti a székelyeket és az erdélyi magyarokat, a Dél-tiroli osztrákokat, a baszkokat, az íreket, és így tovább. Rájuk gondolt, nem az akkor még nem létező pakisztáni és egyéb ázsiai vagy afrikai bevándorlókra. Történetileg pedig, Coudenhove soviniszta támogatói (Masaryk, Benes, Renner, stb.) a trianoni konc megtartása végett álltak a gróf mellé. Ehhez képest Habsburg-Lotharingiai Ottó, utóda a Nemzetközi Páneurópa Unió élén, számtalanszor kiállt Magyarország mellett és mélyen elítélte a versailles-i/trianoni rablóbékét.

Kalergi soha egy szót sem írt „az európai nemzetek önrendelkezésüktől megfosztásáról”, ezzel szemben a jogharmonizációt szorgalmazta, ami Európa alapvető gazdasági és kulturális érdeke.

Kimutathatóan Kalergit alig néhány zsidó szervezet támogatta  elsősorban az anticionisták -, ezzel szemben támogatta az európai arisztokrácia, a csúcsértelmiség és a (nem német) nagyipar. Valóban életveszélyes az európai népesség fogyása, és elöregedése, amire Kalergi már 1922-ben rámutatott. Hangsúlyozandó, hogy a multikulturalizmus fogalma jóval Kalergi halála után született.

A Páneurópa Mozgalom a tradicionális európai értékek, nevezetesen a görög-római és zsidó keresztény gyökerek mentén szerveződő európai egységesülést szorgalmazza, és álláspontja az, hogy a jelenlegi krízis pontosan ezen irányvonaltól való elszakadás miatt következett be.

Aki a Kalergit rágalmazó írásokat olvasott és érvelésünkben idáig jutott, annak érdemes legalább átfutnia a gróf „Páneurópa” című könyvét. Emellett javasoljuk tanulmányozni a Nemzetközi Páneurópa Unió honlapját, ahol a mozgalomról és gr. Coudanove-Kalergiről még számos információt talál (www.paneuropa.org).

MPUE elnöksége

0